loading
Doktor
Besim HAJDARI

Edukimi

Universiteti i Prishtines –  21.12.2012  – Specializim ne Kirurgjinë Maksillofaciale

Universiteti i Prishtines 1999-2005  – Fakulteti i Mjekësisë- Departamenti i Stomatologjisë
I diplomuar me notë mesatare 8.19

Punimet shkencore dhe Eksperienca tjera relevante

2013 – Anetar i shoqates Europiane te Kirurgjise Kranio-Maksillofaciale

Qershor 2012 –  Anetar i shoqates Europiane te Rinoplastikes

Nentore 2011 – Kongres ndekombetare (bashkepunetor ne punim shkencore ,Corelations betwen
cefalometric masurmens and indications for orthognatic suregery: N.Domi ,A Shoshi ,Gj
Mula,G Qilergjiu.K Agani ,B Hajdari

Dhjetorë 2011 – Bashkëautor në punim shkencorë publikuar ne Revisten Kosovare te Kirurgjisë
DEXAMETHASONE COMPARED WITH METOCLOPRAMIDE IN
PREVENTION OF POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING IN
ORTHOGNATHIC SURGERY
Agreta Gecaj-Gashi, Lindita Agolli , Shaqir Uka, Sami Salihu, Besim Hajdari ,Mirjana
Shosholcheva

Qershorë ,2011 –  Simposiumi i II i shiqatës së kir.OMF të Kosovës (Autorë i Poster prezantmit )Kujdesi
primar tek lendimet e regjionit MF ne KMF Prishtine.2008-2011
HADARI BESIM,Sejfija O,UkaSH.

Qershor 2011, – Bashkepunetor ne punimin shekncore: Incidenca e tularemise ne KMF Prishtine
Universiteti of Pristina

2011 – Demir Kapie Macedomia
Simposium derkombetare i Kirurgeve oral (bashkepunetor ne punim
shkencore :Augmetation of bone deficite in implantology ,N. Domi,F.Kasapi ,B.HAjdari

2010 – Kongresi Europian i Pritetikes Stom. (bashkepunetor ne punim shkencore Sinus lift in
our ten year experience : N Domi , Besim Hajdari ,S.Damoni ,F.Xerxa

Tetorë `,2009. –  Kongresi i i mbarëkombëtaë i stomatlogjisë.(bashkëpunëtorë në punim
shkencorë)Trajtimi i malformacioneve vaskulare venoze te buzes se poshtme me Laser
Domi,N.HAJDARI BESIM, Damoni,

Nëntorë,2007.-  Sipozium i kir,Plastike dhe rekonstruktieve ( bashkëpunëtorë në punim
shkencorë)Trajtimi i paralizes se nervit facial me transpozicionin e M. TemporL
Domi,N.Komoni,SH,Limani, M,HAJDARI BESIM

Maj 2007 – Takimi regjional i shoq.
Ndekombetare te dermatologeve (bashkepunetore ne punimin shekncore:Melanoa
malinje ) Domi ,N. Komoni ,Sh. Limani,M. Hajdari B

Të tjera

Prill 19-20 2013 –  Maqedoni Kursi i EACMFS
Prill 10-12 2013 – Gjermani Kursi per Rinoplastiken Funksionale dhe Estetike
Qershor 18-29 2012 – Gjermani Klinik fur Plastische Gesichtschirurgie
Tetor 2012 – Kursi i Implantologjise (Tiologic implant system)
Mars 1-3 , 2012 – Third Bergamo Open Rhinoplasty Course
Gusht18-29 – Gjermani Klinika e kir. Estetike te fytyres me Prof. Gubisch
Dhjetorë 2011 – Kosovo journal of surgery –bashkëautor ne punim shkencorë
Nentore 2011 – Kursi i avansuar nga lemi i qarjeve te buzes se qiellzes prof.Brusati(Ita)
Tetore 2011 – Kursi i avansuar per ekspanderet indore prof. McCann(Irland )
Korrik 2011 – Kursi i avansuar nga lemi i Kir.Ortognatike prf.Brett Ueek(USA)
16-19.Qer’11 – Peje Simpoziumi i II i shoqatës së Kir.OMF (autori punimit shkencorë)
12.11.2010 – Tiranë Konferencë Ndërkombëtare (rikonstruksioni ne regjionin O.M.F)
25.05.2010 – Prizren Seminar profesional (principet kirurgjike ne aplikimin e impianteve)
20-21 Nëntor 2009 – Shkup Kursi EACMFS (Kirurgjia Estetike Faciale)
29-31 Tetor 2009 – Tiranë Kongresi i I ndërkombëtar mbarëshqiptar i Stomatologjisë(Bashkautor
ne punimin shkencor)
04-07 – Qershor 2009 Ohër Kongresi i VI i BAPRAS
15-16 Maj 2009 – Shkup Kursi EACMFS (Deformitetet Dentofacale cheilognato palatoshizat
25 Prill 2009 – Dresden Kursi S.O.R.G. Qasja për osteosintezën e frakturave te
Gjermani procesusit mandibullar
08-24 Tetor 2008 – Dresden Bashkëpunim Profesional me Departamenti e Kirurgjisë
Gjermani Maksillofaciale
04-05 Tet. 2008 – Ispringen Kursi per Implantologji (tioLogic)
Gjermani
18-20 Prill 2008 – Strugë Kongresi Internacional “Stomatologjia Sot”
20-23 Mars 2008 – Prishtinë Kongresi i Pare Ndërkombëtare i kirurgjisë Orale dhe Maksillofaciale
ne Kosovë dhe Simpoziumi i3-te
08-10 Nën . 2007 – Prishtinë Simpoziumi i Kirurgjisë Plastike,Rekonstruktive dhe Estetike me
pjesmarrje nderkombëtare( Bashkëautor në punim shkencorë).
26 May 2007 – Prizren Takimi i Parë profesional i Ortodonteve të Kosovës
11,12,13 May 2007 – Tetova Simpozium shkencorë i Kirurgjisë Orale dhe Maksillofaciale me
pjesëmarrje ndërkombëtare
3-5May 2007 – Prishtinë Kosovë Takimi regjiinal i dermatologëve
Simpoziumi i dytë nderkombëtar i Dermatologëve (punim)
10 Qer- 27 Korri. – Dresden Germany Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Departament of Oral &
Maxillofacial Surgery
Pjesë e stafit.Asistues dhe vëzhgues në të gjitha intervenimet ne
departamentin e Kirurgjisë OMF. Veqanarisht në fushen e
:Implantologji ,Qarjet e buzës dhe qiellzës ,Kirurgjinë mikrovaskulare
,Kirurgjinë ortognatike ,Kir. Rekonstruktive
Trajnimet speciale :
 Kursi i Osteosintezës ,
 Planifikimi i Implanteve ,
 Kir.laserike, ortognatike
 Kurset e Implantologjisë.
– Plamifikimi kompjuterikë i Implanteve ,Nobel Biocale
– Kursi i Implanteve Fa. Friadent
07-10 Qer. 2006 – Germany Kongresi i 56 i Shoqatës Kir. OMF Gjermane
14-16 Prill 2006 – Kongresi ndërkombëtar i Apolonisë“Stomatologjia Sot“
29- 31 Mars 2006 – Kongresi i parë Ndërkombëtar i Kirurgjisë OMF .
11 Korrik 2005 – Dresden Germany Kongresi i Implantologjisë me XiVE systemin
4 – 14 Korrik 2005 – Germany Universitätsklinikum Carl Gustav Carus

Asistues dhe vezhgues në këto departamente
Kir. Orale
Perfshirë ushtrimet në kufoma
 Apicotomi me teknikën e mikrokirurgjisë
 Implantologji me ushtrime praktike
 Osteosintezë me ushtrime praktike

KMF
Asistime ne operacione Ortognatike ,qarjet e qiellzës ,tumore etj.
Protetikë :Kursi i implantologjisë dhe sisitemin CAD-CAM
01 – 04 Qershorë 2005 – Simpoziumi i dytë Ndërkombëtar i Stomatologjisë
02- 04 Prill 2004 – Strugë Simpoziumi i tretë Shkencorë
12 – 15 June 2002 – Simpoziumi i parë Ndërkombëtar i Stomatologjisë

+383 44 272 787

info@drbesimhajdari.com

Eksperiencat profesionale

Dhje.’07– Momen. QDT ARS Medika Prishtine
Stomatolog
– Te gjitha llojet e punëve stomatologjike ,kirurgjisë orale dhe maksillofaciale
– Kryen operime ne gojë, mjekërr, dhe të gjitha pjesët të cilat janë të ndërlidhura me
strukturat e kokës dhe qafës si dhe nxjerrjet e dhëmbëve në pozita të ndërlikuara.
– Largimin e tumoreve dhe pjesëve të ndryshme jo të rregullta në kokë.
– Përmirësimin e deformimeve në nofullë dhe pjesën mandibulatore ose maksilliare.
– Përgaditjen e gojës për mundësi ne verjes së protezave te ndryshme dentare,
gjithashtu trajtimin e frakturave të nofullës.
–  Edukimi i pacijentëve rreth pastërtisë orale.
– Egzaminimin dhe diagnostifikimin e dhëmbëve të pacientëve duke përdorur veglat si
Rentgenin.
– Përcaktimin e mënyrës së trajtimit dhe planinë e shërimit të pacientit.
– Vazhdimin e tretmanit të pacientit, siq janë trajtimi i mishit të dhëmbëve, si dhe
restaorimin e dhëmbëve të prishur, etj.
– Miërmbajtjen e të dhënave të pacientëve.

Jan ’06–Dhjet ’06 OS Vita dent Mitrovicë
Stomatolog
– Te gjitha llojet e punëve stomatologjike
– Edukimi i pacijentëve rreth pastërtisë orale.
– Egzaminimin dhe diagnostifikimin e dhëmbëve të pacientëve duke përdorur veglat si
Rentgenin.
– Përcaktimin e mënyrës së trajtimit dhe planinë e shërimit të pacientit.
– Vazhdimin e tretmanit të pacientit, siq janë trajtimi i mishit të dhëmbëve, si dhe
restaorimin e dhëmbëve të prishur, etj.
– Miërmbajtjen e të dhënave të pacientëve
– Regrutimi trajnimi dhe menagjimi i stafit.
– Menaxhimi i buxhetit dhe mirëmbajtja e paisjeve në depo.